2007 ve 2016 DEPREM YÖNETMELİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

0
1267

2007 ve 2016 Deprem Yönetmeliklerinin Karşılaştırılması

2016 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği ve TDY 2007′ nin kıyaslanması;

Tüm forum üyelerimize günaydın diyerek başlayayım. 
Bu konuyu açma sebebim değişen maddelerin neler olduğunu tek bir konu altında toplamak ve kıyaslamak.

Bu konu ile alakalı forum yöneticilerimiz yaklaşık 2 haftadır yöneticilere ait özel bölümde gerekli tartışmalarını yapmış ve değişen maddeleri bir konu altında toplamaya karar vermiştir. Bu yüzden maddelerin Önceki ve sonraki halleri bu çatı altında toplanacaktır. 

Kaynak ve Güncel Takip : Deprem Yönetmeliğinde Değişen Maddeler : https://www.medeniyetmuhendisleri.com/index.php?topic=4109.0

Konu : ………../……….

TDY2007;
“……………………….”

TBDY2019
“……………………….”

şeklinde maddeleri paylaşmanız halinde konuda düzenlemeler yapılıp madde madde eklenecektir.

Bu konuya herkesin katılıp herkesin takip etmesi sene başına kadar sorunsuz geçişi sağlayacaktır diye ümit ediyorum.


Konu : Perdeler / Perde Oranı

TDY 2007
Perdeler, planda uzun kenarının kalınlığına oranı en az 7 (yedi) olan düşey taşıyıcı sistem elemanlarıdır. bknz:3.6.1.1 

TBDY 2016
Dikdörtgen betonarme perdeler, kesitteki uzunluğunun kalınlığına oranı en az 6 (altı) olarak tanımlanan taşıyıcı sistem elemanlarıdır. bknz: 4.5.3.2

(123ah)


Konu : Kolonlar / Minimum Kolon Kesiti 

TDY 2007
Dar kenar 250 mm, 75000 mm2, dairesel kolon çapı 300 mm bknz: 3.3.1.1

TBDY 2016
Dar kenar 300 mm, dairesel kolon çapı 350 mm bknz: 7.3.1.1

(a_bulut06)


Konu : Perdeler / En Kesit Koşulları 

TDY 2007
Gövde Bölgesindeki Perde Kalınlığı Kat Yüksekliğinin 1/20’sinden ve 200 mm’den Az Olmayacaktır, bknz: 3.6.1.2

TBDY 2016
Gövde Bölgesindeki Perde Kalınlığı Kat Yüksekliğinin 1/16’sından ve 250 mm’den Küçük Olmayacaktır., bknz: 7.6.1.3

(a_bulut06)


Konu : Zemin ve Temeller / Zemin Sınıfları 

TDY 2007
Dört Sınıf, Z1, Z2, Z3,Z4, bknz:6.2.1

TBDY 2016
6 Sınıf Geldi, ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, ZF bknz: 16.4

(a_bulut06)


Konu : Bina Önem Katsayısı 

TDY 2007
Dört Sınıf Vardı Bu sınıflara ait önem katsayıları sırası ile 1.5, 1.4, 1.2, 1, bknz:2.4.2

TBDY 2016
Yeni yönetmelikte Üç sınıf bulunuyor önceki yönetmelikte önem katsayısı I=1.4 olan yapılar kaldırılıp önem katsayısı I=1.5 e dahil edildi, bknz:3.1.2 

 
(a_bulut06)

Konu : Perdeler/Perde Modelleme 

TDY 2007
Çubuk Olarak Modellemeye Müsaade Ediyor.

TBDY 2016
Kabuk Olarak Modelleme Zorunluluğu Getiriyor, bknz: 4.5.3.7

(a_bulut06)


Konu : Kolonlar/En Kesit Alanı 

TDY 2007
Ac ≥ Ndm / (0.50 fck) koşulunu sağlayacaktır. bknz: 3.3.1.2

TBDY 2016
Ac ≥ Ndm /(0.40 fck ) bknz: 7.3.1.2

Ac: Kolonun veya Perde Uç Bölgesinin Brüt Enkesit Alanı,
Ndm: Düşey Yükler ve Deprem Yüklerinin Ortak Etkisi Altında Hesaplanan Eksenel Basınç Kuvvetlerinin En Büyüğü, TBDY2019 a Ayrıca “TS 498’de Hareketli Yükler İçin Tanımlanmış Olan Hareketli Yük Azaltma Katsayıları da Dikkate Alınarak” sözü eklendi.
fck: Betonun Karakteristik Silindir Basınç Dayanımı

(a_bulut06)


Konu : Taşıyıcı Sistem/Süneklik Düzeyleri 

TDY 2007
Yüksek, Normal ve Karma, bknz:2.5.1

TBDY 2016
Normal Süneklik Sınırlı Süneklik Olarak Değişti, bknz:4.3.3
(a_bulut06)

 

Yeni yönetmelikte özel uzmanlık gerektiren gerektiren konular aşağıdaki şekildedir;

1) Sahaya özel deprem tehlikesi ve zemin davranışı analizleri,
2) Zaman tanım alanında doğrusal olmayan hesap yöntemi,
3) Yeni yönetmeliğe göre yüksek bina sınıfına giren binaların tasarımı,
4) Yalıtımlı binaların deprem hesabı ve tasarımı,
5) Zaman tanım alanında doğrusal olmayan yapı-kazık-zemin etkileşimi.

Deprem Yer Hareketinin Tanımıyla İlgili Değişiklikler

Deprem yer hareketinin hesabıyla ilgili başlıca ilk değişiklik 2016 deprem yönetmeliğiyle birlikte kullanılmaya başlayacak olan güncellenmiş Türkiye Deprem Tehlikesi Haritaları‘dır. Mevcut yönetmelikte, 1. derece en yüksek, 4. derece en düşük, 5. derece ise depremselliğin olmadığı bölgeleri ifade eden deprem bölgeleri olarak haritada yer almaktaydı. Yeni deprem tehlikesi haritalarıyla birlikte deprem bölgeleri kavramı tamamen ortadan kalkacaktır. Bunun yerine Türkiye’deki her nokta için haritadan Ss ve S1 değerleri okunabilecektir. Bunlar sırasıyla T = 0.2 saniye kısa periyod ve T = 1.0 saniye uzun periyod bölgelerine karşılık gelen harita spektral ivme katsayılarıdır. Bu değerler zemin özelliklerini yansıtan katsayılarla çarpılarak tasarım spektral ivme katsayılarına (SDS ve SD1) dönüştürülmekte ve tasarım ivme spektrumu bu değerlere bağlı olarak oluşturulmaktadır. Böylelikle daha önce binanın bulunduğu deprem bölgesine bağlı olarak tek bir değer alan spektral ivme katsayısı kısa ve uzun periyod bölgeleri için ayrı ayrı belirlenecektir.


Deprem tehlikesi bölgeleme haritalarındanbelirlenecek deprem parametrelerine en büyük yer ivmesi) bağımlı tasarım spektrumları (EC8), (TDY 2007)


Deprem tehlikesi haritalarından belirlenecek deprem parametrelerine (0.2s ve 1s periyotlarındaki spektral ivmeler) bağımlı tasarım spektrumları (ASCE 7-10), (DLH 2008) (TBDY2017)

Ss:Kısa periyod bölgesi için harita spektral ivme katsayısı
S1:1.0 saniye periyod için harita spektral ivme katsayısı
SDS: Kısa periyot tasarım spektral ivme katsayısı
SD1: 1.0 Sn periyot için spektral ivme katsayısı
(F1, Fs):Yerel Zemin Etki Katsayıları:

SDS= Ss*Fs

SD1=S1*F1


 

Bina Önem Katsayısı ile İlgili Düzenleme ve Değişiklikler

Mevcut deprem yönetmeliğinde “binanın kullanım amacı veya türü” başlığı altında sınıflandırılmakta olan binalar yeni yönetmelikte üç adet bina kullanım sınıfına (BKS) ayrılmıştır. Daha önce ikinci önemli düzeyde bulunan okul, yurt, cezaevi ve müze gibi yapılar birinci önem düzeyine yükseltilerek önem katsayıları 1.4’ten 1.5’e çıkarılmıştır. Böylece bu yapılara etkiyecek deprem kuvvetinde önem katsayısı ile doğru orantılı olarak yaklaşık %7 mertebesinde artış gerçekleşecektir. Bina önem katsayısı olarak kullanılmakta olan 1.4 değeri ise yeni yönetmelikte iptal edilmiştir.

BKS :  Bina Kullanım Sınıfı

 

Kaynak ve Güncel Takip : https://www.medeniyetmuhendisleri.com/index.php?topic=4109.0

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.