Bina Bilgisi Tanımları

2
729

Yerleşik (Meskul) Alan: Varsa üst ölçek plan kararlarına uygun olarak, imar planı ile belirlenmiş ve iskan edilmiş alandır.

Gelişme (İnkişaf) Alanı: Varsa üst ölçek plan kararlarına uygun olarak, imar planında kentin gelişmesine ayrılmış olan alandır.

Merkezi iş alanı: İmar planlarında yönetim, sosyo-kültürel ve ticari amaçlı yapılar için ayrılmış bölgedir.

Sanayi bölgesi: İmar planlarında her türlü sanayi tesisleri için ayrılmış alanlardır. Bu bölge içerisinde amaca göre hizmet görecek diğer yapı ve tesisler de yapılabilir.

Yeşil alanlar: Toplumun yararlanması için ayrılan oyun bahçesi, çocuk bahçesi, dinlenme, gezinti, piknik, eğlene ve kıyı alanları toplamıdır.

Çocuk bahçeleri: 0-5 yaş grubunun ihtiyaçlarını karşılayacak alanlardır.

Parklar: Kentte yaşayanların yeşil bitki örtüsü ile dinlenme ihtiyaçlarına cevap veren alanlardır.

Piknik ve eğlence (rekreasyon) alanları: Kent içinde ve çevresinde günü birlik kullanıma yönelik eğlence, dinlenme, piknik ihtiyaçlarının karşılanabileceği lokanta, gazino, büfe, otopark gibi kullanımlar ile, tenis, yüzme gibi her tür sportif faaliyetlerin yer alabileceği alanlardır. Bu alanda yapılacak yapıların emsali (0.05) i, yüksekliği (6.50) m.yi geçemez.”

Spor ve Oyun alanları: Spor ve oyun ihtiyaçlarını karşılayan alanlardır. Bunlar futbol, basketbol, voleybol, tenis, yüzme, atletizm, buz pateni v.b. gibi spor faaliyetlerini ihtiva eden açık ve kapalı tesis alanlarıdır.

NOT:Çalışma, sosyal ve kültürel altyapı alanlarında yapılacak tüm yapı, tesis ve açık alan düzenlemelerinin, özürlülerin de ulaşmasını ve kullanmasını sağlayacak şekilde Türk Standartları Enstitüsü standartlarına uygun olarak yapılması zorunludur.

Parsel cephesi: Parselin üzerinde bulunduğu yoldaki cephesidir. Köşe başına rastlayan parsellerde geniş yol üzerindeki kenar, parsel cephesidir. Îki yolun genişliklerinin eşit olması halinde dar kenar, parsel cephesidir.

Parsel derinliği: Parsel ön cephe hattına arka cephe hattı köşe noktalarından indirilen dik hatların uzunluklarının ortalamasıdır

Taban alanı: Yapının parsele oturacak bölümünün yatay izdüşümünde kaplayacağı alandır.

Taban alanı kat sayısı: Taban alanının imar parseli alanına oranıdır.

Yapı İnşaat Alanı: Işıklıklar hariç, bodrum kat, asma kat, çatı arasında yer alan mekanlar ve ortak alanlar dahil yapının inşa edilen tüm katlarının toplam alanıdır.

Kat Alanı Kat Sayısı (Emsal): Yapının bütün katlardaki alanları toplamının parsel alanına oranından elde edilen sayıdır. Katlar alanı bodrum kat, asma kat, çekme ve çatı katı ve kapalı çıkmalar dahil kullanılabilen bütün katların ışıklıklar çıktıktan sonraki alanları toplamıdır.

Yapı yaklaşma sınırı: Planda ve yönetmelikte belirtilmiş olan yapının komşu parsellere en fazla yaklaşabileceği sınırdır.

Bina derinliği: Binanın ön cephe hattı ile arka cephe hattının en uzak noktası arasındaki en fazla yaklaşabileceği sınırdır.

Tabii zemin: Arazinin hafredilmemiş ve doldurulmamış halidir.

Saçak seviyesi: Binaların son kat tavan döşemesi üst kotudur.

Zemin kat: İmar planı ve yönetmelikte öngörülen kat adedine göre alttaki kattır.

Asma kat: Binaların, iç yüksekliği en az 5.50 m. olan, zemin katında düzenlenen ve ait olduğu bağımsız bölümü tamamlayan ve bu bölümden bağlantı sağlayan kattır.

Bina yüksekliği: Binanın kot aldığı noktadan saçak seviyesine kadar olan mesafesidir.

Kat yüksekliği: Binanın herhangi bir katının döşeme üstünden bir üstteki katının döşeme üstüne kadar olan mesafesidir.

Bodrum kat: Zemin katın altındaki katlardır.

Normal kat: Zemin ve bodrum katların dışında kalan kat veya katlardır.

Son kat: Çatı altında bulunan normal katların en üstte olan katıdır.

Ayrık nizam: Hiç bir yanından komşu binalara bitişik olmayan yapı nizamıdır.

Blok nizam: İmar planı veya bu Yönetmelikte cephe uzunluğu, derinliği. ve yüksekliği belirlenmiş tek yapı kitlesinin bir veya birden fazla parsel üzerine oturduğu bahçeli yapı nizamıdır.

Bitişik nizam: Bir veya birden fazla komşu parsellerdeki binalara bitişik olan yapı nizamıdır.

Resmi Bina: Genel, katma ve özel bütçeli idarelerle, il özel idaresi ve belediye’ye veya bu kurumlarca sermayesinin yarısından fazlası karşılanan kurumlara ait bina ve tesislerdir.

Umumi bina: Kamu hizmeti için kullanılan resmi binalarla ibadet yerleri, özel sağlık tesisleri, sinema, kütüphane, konferans salonu gibi kültürel binalar ile gazino ve buna benzer umuma ait binalardır.

Konut dışı kentsel çalışma alanları: İçerisinde motel ve lokanta da bulunabilen akaryakıt ve bakım istasyonları, resmi ve sosyal tesisler ile patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı maddeler içermeyen depoların yapılabileceği alanlardır.

Basit tamir ve tadil: Yapılarda derz, sıva, boya, oluk dere, doğrama, döşeme ve tavan kaplamaları, elektrik ve sıhhi tesisat tamirleri ile çatı onarımı ve kiremit aktarılması işlemleridir.

Esaslı Tadilat: Yapılarda taşıyıcı unsuru etkileyen ve/veya inşaat alanını ve ruhsat eki projelerini değiştiren işlemlerdir. Esaslı tadil, ruhsata tabidir.

Yüksek katlı bina: 10 kat veya daha yüksek katlı binadır.

Ortak alanlar: Binaların ortak kullanıma açık alanlarıdır.

Özürlü: Sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle normal yaşamın gereklerine uyamama durumunda olup; bağımsız hareket edebilmesi için yapılarda ve açık alanlarda özel fiziki düzenlemelere gereksinim duyan kişidir.

Fenni Mesul: Proje müellifleri kendileri olsun veya olmasın, yapının yürürlükteki kanun, imar planı, ilgili yönetmelik hükümleri, Türk standartları, bilimsel kurallar, teknik şartnameler, fen, sanat ve sağlık kurallarına ve tüm mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlenen ruhsat eki projelerine göre gerçekleştirilmesini, aldıkları eğitime göre denetleyen ve ilgili idareler ile üyesi oldukları odalarına karşı sorumlu olan ilgili meslek mensuplarıdır.

Fen Adamları: Yapı, elektrik tesisatı, sıhhi tesisat ve ısıtma, makina, harita kadastro ve benzeri alanlarda mesleki ve teknik öğrenim veren, en az lise dengi okullardan mezun olmuş veya lise mezunu olup, bir öğretim yılı süreyle bakanlıkların açmış olduğu kursları başarıyla tamamlamış olanlar ile 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanununa göre ustalık belgesine sahip olan elemanlardır.

Arama kelimeleri: Yerleşik (Meskul) Alan Nedir?, Gelişme (İnkişaf) Alanı Nedir, Merkezi iş alanı nedir?, Sanayi bölgesi nedir?, Yeşil alanlar nedir? Çocuk bahçeleri nedir, Parklar, Piknik ve eğlence (rekreasyon) alanları nedir? Spor ve Oyun alanları, Parsel cephesi nedir?, Parsel derinliği nedir?, Taban alanı nedir?, Taban alanı kat sayısı nedir?, Yapı İnşaat Alanı nedir?, Kat Alanı Kat Sayısı (Emsal) nedir?, Yapı yaklaşma sınırı nedir?, Bina derinliği nedir?, Tabii zemin nedir?, Saçak seviyesi nedir?, Zemin kat nedir?, Asma kat nedir?, Bina yüksekliği nedir?, Kat yüksekliği nedir?, Bodrum kat nedir?, Normal kat ne demektir?, Son katnedir?, Ayrık nizam nedir?, Blok nizam nedir?, Bitişik nizam nedir?, Resmi Bina ne demektir?, Umumi bina nedir?, Konut dışı kentsel çalışma alanları nedir?, Basit tamir ve tadil nedir?,  Esaslı Tadilat nedir?, Yüksek katlı bina nedir?, Ortak alanlar nedir?, Özürlü alanı nedir?, Fenni Mesul nedir?, Fen Adamları ne iş yapar?

Linkback: http://www.medeniyetmuhendisleri.com/diger-bilgiler/bina-bilgisi-tanimlari-t1384.0.html

2 YORUMLAR

 1. uşakta bulunan toplam 300 m2 alanlı arsamıza , taban alanı 100 m2 olan (bodrum+zemin ve üstü ) olmak üzere inşaat yapacağız. inşaat alanından sonra 200 m2 bahçe veya park alanı kalıyor. bir yıl önce riskli yapıdan faydalanarak üzerindeki binayı yıkmıştık.
  şimdi buraya ”asansör yapmamızı ve otopark ücreti” ödememizi istiyorlar.
  bunlar haklı talepmidir. saygılar.

  • İyi günler Kürşat bey geç geri döndüğüm için öncelikle kusura bakmayın.
   Belediyenin otopark yönetmeliğinde binada ki mesken sayısına göre otopark göstermek zorunlu olabilir.
   Ancak bildiğim kadarı ile otoparkınızı parselinizin içinde gösteriyorsanız otopark ücreti alamazlar diye biliyorum. Yani mimari projenizde otopark alanlarını belirtirseniz ücret istememeleri gerekiyor.

   Asansör olayına gelince Planlı alanlar imar yönetmeliğinde 3 katlı binaya kadar asansör boşluğu bırakmak zorunluydu. 3 kattan fazla olan yapılarda ise asansör yapmak zorunlu idi.

   Sizin binanız bodrum zemin ve 1.normal kat yani toplam 3 kattan oluşuyorsa asansör boşluğu bırakmanız gerekiyordur. Aklınıza takılan bu sorunları Planlı Alanlar Tip İmar yönetmeliğinden de okuyabilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.