İnşaat Mühendislerinin Proje Ücreti Hesabı

0
1939
Hands Pointing at Blueprint

İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE ve FENNİ MESULİYET HİZMET BEDELLERİ

Bu hesaplama cetveli, asgari fiyatları belirleme amaçlı olmayıp üyelerimizin piyasa rayiçleri hakkında bilgi edinmelerine yönelik olarak hazırlanmıştır.
Proje ve fenni mesuliyet hizmet bedelleri aşağıdaki formül aracılığı ile belirlenecektir.

PÜ = YA x BM x YSK x PÜO x İMHO x PYK x HB x BK (1)

FÜ = YA x BM x YSK x FÜO x İMHO x FYK x HB x BK (2)

 

TANIMLAR:

PÜ (Proje Ücreti): Yukarıdaki birinci formüle göre hesaplanan proje ücretidir.

FÜ (Fenni Mesuliyet Ücreti): Yukarıdaki ikinci formüle göre hesaplanan fenni mesuliyet ücretidir.

YA (Yapı Alanı): Bina oturma alanı ve kat alanları ile mühendislik hesabı gerektiren kapalı ve açık alanların toplamıdır.

BM (Birim Maliyet): Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yapı yaklaşık maliyeti hesabında kullanılan birim maliyetleridir. Tablo 1’den alınacaktır.

YSK (Yapı Sınıfı Katsayısı): Yapının inşaat mühendisliği hizmeti zorluğunu belirleyen katsayıdır. Tablo 2’den yararlanılarak hesaplanan yapı sınıfı puanına göre Tablo 3’ten seçilecektir.

PÜO (Proje Ücret Oranı): Statik proje hizmetinin yapı yaklaşık maliyetinden alacağı payı belirleyen katsayıdır. Tablo 4’ten alınacaktır.

İMHO (İnşaat Mühendisliği Hizmet Oranı): 0.75 alınacaktır.

PYK (Proje Yineleme Katsayısı): Bir projenin aynı parselde birkaç kez uygulanması durumunda proje ücreti hesabında kullanılması gereken katsayıdır. Tablo 5’ten ilgili katsayıların toplanması ile hesaplanacaktır.

HB (Hizmet Bölümleri): Proje hizmetleri aşamalarından hangilerinin gerçekleştirilmiş olduğuna bağlı olarak hesaplanan katsayıdır. Tablo 6’dan ilgili katsayıların toplanması ile hesaplanacaktır.

BK (Bölge Katsayısı): Şube ve Temsilciliklerin ücret hesabında kullanılmak üzere, şehir merkezi ve ilçeler için belirledikleri katsayılardır. Tablo 8’den alınacaktır.

FÜO (Fenni Mesuliyet Ücret Oranı): Fenni Mesuliyet hizmetlerinin yapı yaklaşık maliyetinden alacağı payı belirleyen katsayıdır. Tablo 4’ten alınacaktır.

FYK (Fenni Mesuliyet Yineleme Katsayısı): 1.0 alınacaktır.

NOT 1: Fenni Mesuliyet Süreleri, yapı oturma alanına ve toplam kat adedine göre Tablo 7’de belirtilen Fenni Mesuliyet Süre Cetveli’ne göre bulunacaktır. Yapı sahibi ile Fenni mesul arasında yapılacak sözleşmede, hizmet süresi ve hizmet bedeli ayrıntılı olarak belirtilmelidir. Sözleşme süresinde bitmeyen işler için taraflar yeniden sözleşme yapacaktır. Yapılan sözleşmede herhangi bir süre belirtilmemesi durumunda, hizmet süresi ruhsat süresi ile sınırlı olacaktır.

NOT 2: Geçmiş yıllara ait yapı yaklaşık maliyetlerine esas birim maliyetler Tablo 9’da verilmektedir.

NOT 3: Proje ve Fenni Mesuliyet ücret oranları (Tablo 4), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi esas alınarak hazırlanmıştır.

NOT 4: Proje ve Fenni Mesuliyet Hizmet Bedelleri’ne ilişkin bu çalışma, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı Yaklaşık Maliyetlerinin açıklanmasına bağlı olarak yılda bir kez yayınlanır.

NOT 5: İMO Şube ve Temsilciliklerinde uygulanacak bölge katsayıları, bu çalışmanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca geçerlidir. Bölge katsayıları, Oda Başkanlığına teklif edilmeden değiştirilemez. Şubelerin bu konudaki değişiklik talepleri, yıl içinde Oda Başkanlığı tarafından değerlendirilir ve takip eden yıl bu çalışma yayınlanırken yeniden düzenlenebilir.

NOT 6: Mevcut bir yapının belirli bir bölümünün değiştirilmesi ve/veya büyütülmesi ile ilgili ücret, hizmetin etkilediği yapı bölümünün alanı dikkate alınarak bulunacak olan PÜ’ ne %30 eklenmek suretiyle bulunur. Tadilatın, yapının tümünü gözden geçirmeyi gerektirmesi halinde, madde 7, 8 ve 9’un gerçekleşme durumu dikkate alınarak PÜ belirlenecektir.

NOT 7: Mevcut bir yapının rölevesinin yapılması için gereken proje ücreti, HB = 1.00 alınarak hesaplanan PÜ’ nin %10’ u esas alınarak bulunur.

NOT 8: Mevcut bir yapının taşıyıcı sisteminin, servis yükleri ve deprem yükleri altında dayanımının incelenmesi ve değerlendirme raporunun sunulması için gerekli PÜ, HB = 0.50 alınarak hesaplanır ve yapının bütününü dikkate alarak hesaplanan röleve bedeli bu ücrete eklenir.

NOT 9: Taşıyıcı sistemi incelenerek hazırlanan değerlendirme raporu sonucuna göre güçlendirme uygulama projelerinin hazırlanması için gerekli PÜ, HB = 0.50 alınarak hesaplanır.

NOT 10: Birbirine komşu olması koşuluyla birden fazla ada veya farklı parsellerde eşzamanda, aynı işveren ve aynı proje yapımcısı tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda projenin aynı anda onaylanması koşuluyla yineleme katsayısı kullanabilecektir. Koşullardan herhangi birinin gerçekleşmemesi durumunda yineleme katsayısı kullanılamaz.
İnşaat Mühendisliği Hizmet Bedellerine ilişkin olarak bu çalışmada yer almayan yapı türleri ve proje hizmetleri için ilgili kamu kuruluşunun proje ücretleri kabul edilecektir.

ÖRNEK 1:
YA = 1000 m2
BM = 750,00 TL (2016 Yılı, Yapı sınıfı III. B, Tablo-1)
YSK = 1.00 (Betonarme, Yüzeysel temel, Tablo-2 ve 3)
PÜO = % 4.14 (Tablo-4)
İMHO = 0.75
PYK = 1.00 (1.Uygulama, Tablo-5)
HB = 0.60 (Uygulama projesi ve detayları, Tablo-6)
BK = 1.00 (Tablo-8)
PÜ = YA x BM x YSK x PÜO x İMHO x PYK x HB x BK
PÜ = 1000 x 750,00 x 1 x 0.0414 x 0.75 x 1.00 x 0.60 x 1.00
PÜ = 13.972,50 TL

TABLOLAR

        Tablo -1 İçin Tıklayınız; (Yeni Sekmede Açınız)


CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.