Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) Nedir?

0
417

Bilindiği üzere geçmiş yıllarda Eskişehir Yatırım İzleme Müdürlüğünde görev yaptım. Bu sebeple Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) ile alakalı edindiğim bilgileri kısa kısa sizlerle paylaşmaya ve biraz daha aktif bir şekilde burayı kullanmaya karar verdim. Edindiğim bilgi ve tecrübelerin sizlere de faydalı olmasını temenni ediyorum. Öncelikle ve kısa bir şekilde YİKOB nedir cevaplayalım.

İl özel idareleri; köklü bir geçmişe sahip, kamu tüzel kişiliğine haiz bir yerel yönetim birimi olarak karşımıza çıkmaktadır. 2012 yılında çıkarılan 6360 sayılı Kanunla il özel idarelerini de ilgilendiren çeşitli ve önemli değişimler hayata geçirilmiştir. Bu kanunla il özel idaresinin görev ve sorumluluklrının bir kısmı revize edilmekle birlikte sayısında da değişikliğe gidilmiştir. 2012 yılına gelinceye kadar tüm illerde il özel idaresi var iken, 6360 sayılı Kanun ileyapılan değişiklikle il özel idarelerinin sayısı 51’e düşürülmüştür. 6360 sayılı Kanun gereği Büyükşehir sayısı 30’a yükseltilmiş ve büyükşehirlerdeki il özel idareleri kaldırılmış ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) kurulmuştur.

6360 sayılı Kanun kapsamında il özel idarelerine ilişkin şu değişiklikler getirilmiştir. (6360 sayılı Kanun, http://www.mevzuat.gov.tr):

  • Bütün büyükşehir belediye sınırları il sınırı olmuştur.
  • 30 ildeki il özel idareleri kaldırılmıştır.
  • Bu illerdeki bütün köy yönetimleri kaldırılmış ve bunlar mahalle
    yapılmıştır.
  • Merkezi yönetime bağlı olarak 30 ilde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı kurulmuştur.
  • Merkezi yönetimden alınan paylar yeniden düzenlenmiştir.

YİKOB; büyükşehir belediyelerinin bulunduğu illerde kamu kurum ve kuruluşlarının yatırım ve hizmetlerinin etkin olarak yapılması, izlenmesi ve koordinasyonu, acil çağrı, afet ve acil yardım hizmetlerinin koordinasyonu ve yürütülmesi, ilin tanıtımı, gerektiğinde merkezi idarenin taşrada yapacağı yatırımların yapılması ve koordine edilmesi, temsil, tören, ödüllendirme ve protokol hizmetlerinin yürütülmesi, ildeki kamu kurum ve kuruluşlarına rehberlik edilmesi ve bunların denetlenmesini gerçekleştirmek üzere kurulmuştur. (3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 28/A maddesi)

YİKOB valiliğe bağlı ve vali başkanlığında çalışacak yeni bir merkezi yönetimi birimi olarak oluşturulmuştur. 1 Eylül 2016’da Kanunda yapılan düzenlemeyle de kamu tüzel kişiliğini haiz ve özel bütçeli ibaresi eklenmiştir.1 Bu değişiklikle valilik yeniden tanımlanarak yönetsel kapasitesi artırılmıştır.

  1. 1 Eylül 2016 Tarihli ve 29818 Sayılı Resmî Gazete’nin 2. mükerrer sayısında yayımlanan KHK 674’ün 35. ve 36. maddeleri ile 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un YİKOB’larla ilgili 28/A maddesi ↩︎

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.